KONWERSJA plików STEREO na Spatial Stereo

W systemie Spatial Stereo można również przekształcać zwykłe nagranie STEREO (czyli na 2 głośniki) w nagranie wielokanałowe na 4 lub 6 głośników (do 9 kanałów) w następujący sposób:

#1 - tworzymy aranżzację przestrzenną utworu, tzn. wybieramy z istniejącego już oryginalnego nagrania te elementy, które chcemy wyeksponować na oddzielnych ścieżkach,

#2 - oryginalne nagranie stereo kopiujemy 3 x [1], a plikom nadajemy nazwy: FRONT, SIDE      i BACK (będą to 3 różne ścieżki stereo),

#3 -  w każdym z tych nowych 3 plików stereo wyciszamy lub pogłaśniamy poszczególne fragmenty muzyki aby uzyskać zróżnicowany obraz dźwiękowy - na każdej ścieżce inny,

#4 - stosunek lewego do prawego kanału powinien wynosić 90% do 10%, ponieważ chodzi o to, by jeszcze dokładniej z gotowego nagrania wydzielić odpowiedni fragment na jednym  kanale, a na pozostałych kanałach go wyciszyć.

#5 - przekształcone w ten sposób pliki odtwarzamy równocześnie (tzn. razem) w Systemie Spatial Stereo.

         W ten sposób przeprowadziłem już konwersję następujących nagrań:

 

1. Identyfikacja 9 kanałów.

 

            Nagranie początkowe pochodzi z płyty testowej Columbia Records (na płycie było ono w wersji kwadrofonicznej SQ, a teraz jest w wersji stereo). Plik stereo został 3 x skopiowany i przydzielony do poszczególnych ścieżek w następujący sposób:

 

 

Numery kanałów i ustawienia panoramy

FRONT

1

2  

3

 

 

 

 

 

SIDE

 

 

 

4

 

 

8

9

BACK

 

 

 

 

5

6

7

 

 

           

Do testu dodany została dodana zapowiedź i sygnał istniejącego w OMS 8x6  nowego kanału 9, którego w kwadrofonii SQ, QS ani CD-4 nie ma.

 

 

2. H. Berlioz - "REQUIEM" - Dies irae.

   Pochodzące z płyty nagranie kwadrofoniczne (SQ) - tu występujące jako plik stereo - zostało skopiowane 3 x i przekształcone w następujący sposób:

 

FRONT

zespoły instrumentów dętych "Północ" i "Wschód",

opcjonalnie przydzielone do lewego lub prawego kanału

SIDE

Orkiestra i Chór (SSATBB)

BACK

zespoły instrumentów dętych "Południe" i "Zachód",

opcjonalnie przydzielone do lewego lub prawego kanału

 

Tak przekształcony utwór wykazuje większą kierunkowość w porównaniu do oryginalnego nagrania SQ.

 

 

 3. PINK FLOYD " THE DARK SIDE OF THE MOON"

Wokaliza "The Great Gig in the Sky" wykonana przez Clare Torry - została skopiowana 3 razy, przydzielona do 3 różnych ścieżek stereo (FRONT, SIDE i BACK ) i przekształcona w taki sposób, by podkreślić stopniowe narastanie dynamiki nagrania, jej wahania (fragmenty opadania dynamiki), kulminację utworu (krzyk wokalistki) oraz opadanie napięcia - aż do uspokojenia i finału.

 

Fazy dynamiki

Ścieżki

początek

 

 

BACK (tylko lewy kanał)

narastanie 1 stopień

 

 

BACK  (wszystkie 3 kanały)

narastanie 2 stopień

 

SIDE

BACK

kulminacja

FRONT

SIDE

BACK

chwilowe opadanie

 

SIDE

 

narastanie 2 stopień

 

SIDE

BACK

opadanie

 

 

BACK

finał

 

 

BACK (tylko prawy kanał)

 

Aranżacja przestrzenna wokalizy. (Spacial arrangement).

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Jeżeli planujemy użycie tylko 4 głośników - plik kopiujemy tylko 2x i nadajemy im nazwy: FRONT i BACK.